Organizační výbor

Prezident konference

prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
předseda ČOS a předseda SBMCH při ČOS a ČCHS

Organizační výbor

prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
MUDr. Adolf Gryga, CSc.
doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
PhDr. Iva Málková
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Mgr. Dagmar Škochová, MBA

Programový výbor

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.
prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Mgr. Dagmar Škochová, MBA

Copyright © 2013 GALÉN - SYMPOSION s.r.o., All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.