Program konference

Program


Předběžný program
Kardiovaskulární rehabilitace v praxi


Témata konference

1. Intenzivní péče o obézní
2. Kardiovaskulární rehabilitace a obezita
3. Prevence obezity a zdravotně závažné nadváhy
4. Léčba obezity
5. Metabolické komplikace obezity
6. Psychologické aspekty péče o obézní
7. Výzkum v obezitologii
8. Varia

Sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí:

1. Ošetřovatelská péče o obézního pacienta v traumatologii
2. Jak může ovlivnit stav výživy (obezita) hojení rány?
3. Polymorbidní, obézní pacient na jednotce intenzivní péče
4. Edukace obézních pacientů sestrou nebo fyzioterapeutem
5. Efektivní postupy v léčbě obezity
6. Chronické defekty u pacientů s obezitou
7. Priority ošetřovatelské péče u obézních pacientů
8. Varia

Copyright © 2013 GALÉN - SYMPOSION s.r.o., All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.