Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

jsem velmi poctěn, že Vás mohu jménem České obezitologické společnosti ČLS JEP, jménem Bariatrické sekce i za celý organizační výbor konference Obezitologie a Bariatrie 2014 srdečně pozvat na letošní ročník celostátní konference Obezitologie a Bariatrie 2014.

Pevně věříme, že konference Obezitologie a Bariatrie 2014 bude pokračovat v tradici úspěšných konferencí z minulých let a že se i přes nelehkou ekonomickou situaci ve zdravotnictví podaří zorganizovat reprezentativní vědecké setkání. Nosná témata konference, jako například intenzivní péče o obézní, kardiovaskulární rehabilitace a obezita, prevence obezity a zdravotně závažné nadváhy, léčba obezity, metabolické komplikace obezity, psychologické aspekty péče o obézní, výzkum v obezitologii, stejně tak jako například Sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, jsou natolik zajímavá, že jistě přispějí k Vašemu rozhodnutí se konference zúčastnit.

Těšíme se na setkání s Vámi na této celostátní akci
ve dnech 16.?18. října 2014 v hotelu NH Congress v Olomouci.

Za organizační výbor konference Obezitologie a Bariatrie 2014,

za výbory ČOS JEP a Bariatrické sekce

prof. MUDr. Martin Fried, CSc.

předseda České obezitologické společnosti ČLS JEP

předseda Sekce bariatricko-metabolické chirurgie při ČCHS a ČOS ČLS JEP

Copyright © 2013 GALÉN - SYMPOSION s.r.o., All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.